Leasachadh Pearsanta & Fuasglaidhean

Faic cuideachd Pròiseas Solais

Mar a thuigeas sibh barrachd ‘s barrachd mun cheangal bodhaig inntinn, nì e barrachd ciall dhuibh gu bheil buanachd ri fhaotainn do thrioblaid sam bith de sheòrsa Saidhc-eòlach, Faireachail neo ceangailte ri Giùlanan (gnàthach) bho leigheasan gnìomhach. Bidh Prògramachd Cànain agus Hypnotherapy ag obair gus buaidh a thoirt air ur slàint ‘s sùnnd tron cheangail aithnichte eadar an Inntinn ‘s a’ Bhodhaig.

A chionn ‘s gur e nàdar de bhogsa-innealan dhan inntinn, ‘s urrainn dha cuideachadh ann an gach roinn de ur beatha. Mar eisimpleir, a-measg eile tha e gu sònraichte freagarrach airson buaidh a thoirt air na leanas:

  • Iomagain agus brùthadh inntinn
  • Eagal
  • Slàint ‘s Sunnd
  • A’ sgur smòcadh agus a’ call cuideim
  • Ealain agus tionnsgalachd
  • Càirdeasan
  • Spòrs