Cùlachaidhean Spòrs

Bi beò le beatha làn

Spòrs a-muigh le eadar-dhealachadh, lorg ‘s rannsaich na crìochan agaibh ‘s thoir dùbhlan dha na beachdan agaibh ‘s dèan leasachadh ort fhèin. Cothrom iongantach, ann an àite àlainn de sàr chàileachd.

Ma tha sibhse airson faighinn air falbh bho beatha trang a’ bhaile mhòir, airson rudeigin diofraichte fheuchainn, rudeigin ùr, airson ùrachadh a dhèanamh nad bheatha ‘s airson leasachadh a dhèanamh aig an aon àm carson nach fheuch sibh air aon de ba cùlachaidhean spòrs againn.